ประวัติ สถาพร เอี่ยมสุข | About

สถาพร เอี่ยมสุข

สถาพร เอี่ยมสุข |

บุหรี่

  • วันเกิด 8 มิถุนายน 2534
  • ส่วนสูง 170 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

บุหรี่ สถาพร เอี่ยมสุข เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 1991 บุหรี่เป็นลูกของโหน่ง ชะชะช่า จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์จอห์น

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ลูกตลกตกไม่ไกลต้น(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด