ประวัติ สตีฟ บาร์เทค | About Steve Bartek

สตีฟ บาร์เทค

สตีฟ บาร์เทค | Steve Bartek

  • วันเกิด 30 มกราคม 2495
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

สตีฟ บาร์เทค เขามีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Back to School (1986), SpiderMan (2002) และ Planet of the Apes (2001) เป็นต้น

ผลงานอื่นๆ

Snow Day(2000)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด