ประวัติ ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ | About

ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์

ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ |

ซีเกมส์

  • วันเกิด 5 มกราคม
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/amitycgame/

ศุภวิชญ์ ตันติมาภรณ์ ชื่อเล่น ซีเกมส์ เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมประกวดบอยแบนด์ La Banda Thailand ซุป’ตาร์บอยแบนด์ และร่วมทำวงชื่อ “Ch8nce” จากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดง อาทิ ซีรีส์ Together With Me อกหักมารักกับผม เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด