ประวัติ ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา | About

ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา

ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา |

เหม่เหม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นบุตรสาวคนโตของ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา สถาปนิกใหญ่ ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม ปี 2545 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากอังกฤษ ด้านจิตรกรรมจากมหาวิทยาลัยลอนดอน เริ่มทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของวังสวนผักกาด ก่อนจะมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ความรักครั้งสุดท้าย(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด