ประวัติ ศรุชา เพชรโรจน์ | About

ศรุชา เพชรโรจน์

ศรุชา เพชรโรจน์ |

ญิ๋งญิ๋ง

  • วันเกิด 21 กันยายน 2533
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ มุกดาหาร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/yingying_yingying/

ศรุชา เพชรโรจน์ ชื่อเล่น ญิ๋งญิ๋ง (ชื่อเดิม สุพรรษา เพชรโรจน์) เป็นนักแสดงชาวไทย จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรยีนมุกดาหาร และระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่อง สุพรรษา เพชรโรจน์ รับบท ไวน์ หลังจากนั้นก็มีผลงานอื่น ๆ ตามมา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด