ประวัติ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง | About

ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง

ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง |

ณ๊อบ

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Sweet boy เรารักนาย(2016)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

Somboon(2014)

ผลงานอื่นๆ

Somboon(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด