ประวัติ วโรดม ศิริสุข | About

วโรดม ศิริสุข

วโรดม ศิริสุข |

ชายแฮ็คส์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/Dr.chaihacks/

ดร.วโรดม ศิริสุข หรือ ชายแฮ็คส์ จบการศึกษาระดับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตชาวไทย บริษัทไอพีเอ็มทีวี จำกัด ผู้ผลิตละครแนวพื้นบ้านมาแล้วมากมาย อาทิ นางสิบสอง, อุทัยเทวี, ไกรทอง, พระมหาชนก เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด