ประวัติ วีรี ละดาพันธ์ | About

วีรี ละดาพันธ์

วีรี ละดาพันธ์ |

โซดา

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่

ติดตาม Instagram –

การศึกษา: บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ม.กรุงเทพ ผลงาน: ภาพยนตร์เรื่อง “ผีห่าอโยธยา”

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด