ประวัติ วิชชพัชร์ โกจิ๋ว | About

วิชชพัชร์ โกจิ๋ว

วิชชพัชร์ โกจิ๋ว |

เดียว

  • วันเกิด 13 มีนาคม 2520
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

วิชชพัชร์ โกจิ๋ว มีชื่อเดิมว่า วิชชา ชื่อเล่น เดียว เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม 365 ฟิล์ม เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2520 ปัจจุบัน ยุติงานกำกับภาพยนตร์ ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีทีเอช ออน แอร์ จำกัด และกำกับดูแลงาน ด้านการตัดต่อภาพยนตร์ ตามที่ถนัดและชื่นชอบ เดียวจบการศึกษาปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

BitterSweet BoydPod The Short Film(2008)

แฟนฉัน(2003)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

BitterSweet BoydPod The Short Film(2008)

ผลงานอื่นๆ

หนีตามกาลิเลโอ(2009)

BitterSweet BoydPod The Short Film(2008)

4 แพร่ง(2008)

สายลับจับบ้านเล็ก(2007)

แฝด(2007)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด