ประวัติ วัชรพงษ์ ปัทมะ | About

วัชรพงษ์ ปัทมะ

วัชรพงษ์ ปัทมะ |

เอ็กซ์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

วัชรพงษ์ ปัทมะ ชื่อเล่น เอ็กซ์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ฮักมะย๋อมมะแย๋ม(2019)

สี้น 3 ต่อน(2019)

นาคี ๒(2018)

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Love เลย 101(2020)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด