ประวัติ วสุ ปลื้มสกุลไทย | About

วสุ ปลื้มสกุลไทย

วสุ ปลื้มสกุลไทย |

เล็ก

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ(2019)

Deadstock(2016)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด