ประวัติ วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ | About

วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์

วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ |

แอ๊นท์

  • วันเกิด 10 กรกฎาคม 2539
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/ant_sweat16/

วรินดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ชื่อเล่น แอ๊นท์ เป็นนักร้องชาวไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Sweat16 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด