ประวัติ วรฤทธิ์ นิลกลม | About

วรฤทธิ์ นิลกลม

วรฤทธิ์ นิลกลม |

แก๊ปเปอร์

  • วันเกิด 14 มิถุนายน 2530
  • ส่วนสูง 168 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แก๊ปเปอร์เป็นพรีเซ็นเตอร์ และเป็นพิธีกรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นพิธีกรทาง ช่อง True vision GSquare 60 และแก๊ปเปอร์ชนะเลิศระดับประเทศในโครงการ My Idol, My Brands ของซุปไก่สกัด ตราแบรนด์ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วนผลงานภาพยนตร์ที่ผ่านมาคือ เรื่อง บุญชู 9

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ (2010)

บุญชู ไอ เลิฟ สระ อู(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด