ประวัติ วรปรัชญ์ เดชขจรวุฒิ | About

วรปรัชญ์ เดชขจรวุฒิ

วรปรัชญ์ เดชขจรวุฒิ |

ไมค์

  • วันเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2534
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

วรปรัชญ์ เดชขจรวุฒิ ชื่อเล่น ไมค์ ศึกษาโรงเรียนเซนคาเบรียล เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศสยามดนตรียามาฮ่าครั้งที่ 7

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ฝัน หวาน อาย จูบ(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด