ประวัติ วชรกรณ์ ไวยศิลป์ | About

วชรกรณ์ ไวยศิลป์

วชรกรณ์ ไวยศิลป์ |

แอร์

  • วันเกิด 15 สิงหาคม 2526
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

วชรกรณ์ ไวยศิลป์ ชื่อเล่น แอร์ ศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แอร์ประกวด หนุ่มแฮคส์ ปี 2002 มีผลงานละครเรื่อง ยิ่งรักเธอ และเคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย (2006) รับบทเป็น บุญเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

เพลงสุดท้าย(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด