ประวัติ ลิฟ ฮิวสัน | About Liv Hewson

ลิฟ ฮิวสัน

ลิฟ ฮิวสัน | Liv Hewson

  • วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2538
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ติดตาม Instagram

ลิฟ ฮิวสัน เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เป็นนักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Dramaworld (2016), Santa Clarita Diet (2017) และ Before I Fall (2017)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Before I Fall(2017)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด