ประวัติ ลินินา พุทธิธาร | About

ลินินา พุทธิธาร

ลินินา พุทธิธาร |

นีน่า

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ลินินา พุทธิธาร (ชื่อเล่น นีน่า) จบการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ ประกวด MTV VJ HUNT BY HUTCH ปี 2003 ซึ่งก็เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย, ถ่ายนิตยสาร Mars Magazine, ภาพยนตร์ ผีช่องแอร์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ผีช่องแอร์(2005)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด