ประวัติ ลอว์เรนซ์ อิงลี | About Lawrence Inglee

ลอว์เรนซ์ อิงลี

ลอว์เรนซ์ อิงลี | Lawrence Inglee

  • วันเกิด 20 ตุลาคม 2516
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เวอร์มอนท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ลอว์เรนซ์ อิงลี เป็นที่รู้จักจากผลงาน The Day After Tomorrow (2004), The Messenger (2009) และ Rampart (2011)

ผลงานอื่นๆ

The Day After Tomorrow(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด