ประวัติ ร็อบ เล็ตเตอร์แมน | About Rob Letterman

ร็อบ เล็ตเตอร์แมน

ร็อบ เล็ตเตอร์แมน | Rob Letterman

  • วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2508
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ โฮโนลูลู, ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ร็อบ เล็ตเตอร์แมน เป็นผู้กำกับ นักแสดง มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Monsters vs. Aliens (2009), Shark Tale (2004) และ Gulliver’s Travels (2010) เป็นต้น

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Pokemon Detective Pikachu(2019)

Goosebumps(2015)

Gulliver’s Travels(2011)

Monsters vs. Aliens(2009)

Shark Tale(2004)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

Pokemon Detective Pikachu(2019)

Monsters vs. Aliens(2009)

Shark Tale(2004)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด