ประวัติ รีเบกก้า กิบนีย์ | About Rebecca Gibney

รีเบกก้า กิบนีย์

รีเบกก้า กิบนีย์ | Rebecca Gibney

  • วันเกิด 14 ธันวาคม 2507
  • ส่วนสูง 170 ซ.ม.
  • เกิดที่ เลวิน ประเทศนิวซีแลนด์

ติดตาม Instagram

รีเบกก้า กิบนีย์ (ชื่อเกิด รีเบกก้า แคทเธอรีน กิบนีย์) เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2507 ณ เลวิน ประเทศนิวซีแลนด์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Dressmaker(2016)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด