ประวัติ รชานันท์ มหาวรรณ์ | About

รชานันท์ มหาวรรณ์

รชานันท์ มหาวรรณ์ |

ฟิล์ม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/fr.racha/

รชานันท์ มหาวรรณ์ ชื่อเล่น ฟิล์ม เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขามิเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเข้าวงการจากการประกวดในโครงการ โครงการ GO ON GIRL&GUY Star Search by Clean & Clear มีผลงานที่ผ่านมา คือ ซีรีส์ เพราะเราคู่กัน 2gether The Series

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด