ประวัติ ยุรนันท์ ภมรมนตรี | About

ยุรนันท์ ภมรมนตรี

ยุรนันท์ ภมรมนตรี |

แซม

  • วันเกิด 2 มกราคม 2506
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/sam_yuranunt/

ยุรนันท์ ภมรมนตรี ชื่อเล่น แซม เป็นนักแสดง พิธีกรชาวไทย (เป็นบุตรชายของ พลโทประยูร ภมรมนตรี หนึ่งในผู้ก่อการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 และนางเรณู ภมรมนตรี รองนางสาวไทยประจำปี 2491) จบการศึกษาระดับระถมมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Program in AntiAging and Regenerative Science) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แซม ยุรนันท์ มีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมาย ทั้งด้านพิธีกร นักร้อง และนักแสดง เริ่มงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ กำแพงหัวใจ (2542) จากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายจนถึงปัจจุบัน ผลงานที่ได้รับ ผู้แสดงนำชายดีเด่น จากละคร สวรรค์เบี่ยง (รางวัลเมขลา ปี 2531) ผู้แสดงนำชายดีเด่น จากละคร คนบาป (รางวัลเมขลา ปี 2535) ผู้แสดงนำชายดีเด่น จากละคร คนละโลก (รางวัลเมขลา ปี 2536) ผู้แสดงนำชายดีเด่น จากละคร ความรักสีดำ (รางวัลเมขลา ปี 2538) ผู้แสดงนำชายดีเด่น จากละคร สาบนรสิงห์ (รางวัลเมขลา ปี 2539) ผู้แสดงนำชายดีเด่น จากละคร ไฟริษยา (รางวัลเมขลา ปี 2541) ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด