ประวัติ มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ | About

มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์

มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ |

ตั้ม

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/tum_marnin/

มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ หรือ ตั้ม ศึกษาหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม ผลงานที่ผ่านมาของ ตั้ม ได้แก่ เป็น 1 ใน 10 คนสุดท้าย Men’sHealth Guys Challenge 2010, แสดง MV เพลง บอกเลย (ดีมั้ย) ของ กบ The Voice และแสดงภาพยนตร์เรื่อง ครูและนักเรียน รับบทเป็น ต้น ในปี 2014

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ครูและนักเรียน(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด