ประวัติ มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ | About

มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ

มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ |

มนต์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

มนต์ มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ เป็นนักเขียนบทชาวไทย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ เขียนบทภาพยนตร์เรื่อง 1880 เพื่อนซี้ไม่มีซั้ว, โลกทั้งใบให้นายคนเดียว ซึ่งเขาเคยได้รับรางวัล บทภาพยนตร์ยอดเดยี่ยมการประกวดภาพยนตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 จาก “โลกทั้งใบให้นายคนเดียว” การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

เพราะรักครับผม(2005)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด