ประวัติ มณีภัสสร มอลลอย | About

มณีภัสสร มอลลอย

มณีภัสสร มอลลอย |

ไมร่า

  • วันเกิด 18 กันยายน 2540
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ไมร่า มณีภัสสร มอลลอย เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2540 เป็นนักร้องชาวไทย เป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวดในรายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ 1 (Thailand’s Got Talent 2011) ด้วยการร้องเพลงแบบครอสโอเวอร์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าประกวดในรายการ Rising Star ซีซัน 1 ของสถานีโทรทัศน์ ABC ประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถเข้ารอบ 6 คนสุดท้ายได้ ไมร่าเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรว์ จนถึง year 1 และได้ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ตั้งแต่ year 2 จนถึง year 11 (ม.4) โดยเป็นนักเรียนทุนดนตรีสาขาขับร้องและน้กเรียนทุนศิลปะ เป็นนักร้องในคณะประสานเสียงและเป็นนักดนตรีวิโอลาในวงออเครสตร้าของโรงเรียน และได้ย้ายไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนจบชั้นมัธยม 5 และ 6 จากโรงเรียน Beverly Hills High School, Los Angeles, USA รางวัลที่ได้รับ ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “MIFA Singing Contest 2006” (รุ่นอายุ 812 ปี) ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง Online “Nescafe My Cup Fantasia 2” Fairbairn Exhibition Scholarship (Shrewsbury International School) ชนะเลิศ “Dutchmill Kids Star Talent Contest 2008” ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “Future Park Junior Talent Award 2008” ชนะเลิศรายการ Thailand’s Got Talent 2011 ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Moana(2016)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด