ประวัติ ภูเบศร์ มากะนิตย์ | About

ภูเบศร์ มากะนิตย์

ภูเบศร์ มากะนิตย์ |

เบศร์

  • วันเกิด 22 ตุลาคม 2520
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

สวนสนุกผี(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด