ประวัติ ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล | About

ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล

ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล |

แอมป์

  • วันเกิด 2 พฤศจิกายน 2532
  • ส่วนสูง 178 ซ.ม.
  • เกิดที่ พะเยา ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/amp_phuri/

ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล หรือ แอมป์ (ชื่อเดิม สิริพงศ์) เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เป็นนักร้องชาวไทย โดยเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันรายการ เดอะสตาร์ 7 แอมป์เป็นชาวอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 35 และระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด