ประวัติ ภิสสรา อุมะวิชนี | About

ภิสสรา อุมะวิชนี

ภิสสรา อุมะวิชนี |

พลอย

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ภิสสรา อุมะวิชนี เป็นบุตรสาวคนโตของ ดร.มนตรี อุมะวิชนี อดีตประธานสภากวีโลกและอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑาทิพย์ อุมะวิชนี หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลอยได้รับรางวัล นางงามมิตรภาพ นางสาวไทยปี 2545

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

แก้วขนเหล็ก(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด