ประวัติ ภาสกร วิรุฬห์ทรัพย์ | About

ภาสกร วิรุฬห์ทรัพย์

ภาสกร วิรุฬห์ทรัพย์ |

เพชร

  • วันเกิด 14 ธันวาคม 2538
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ฝัน หวาน อาย จูบ(2008)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด