ประวัติ ภาณุมาศ สุวรรณ์ | About

ภาณุมาศ สุวรรณ์

ภาณุมาศ สุวรรณ์ |

ขวัญ

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/Kwan_phanumas/

ภาณุมาศ สุวรรณ์ ชื่อเล่น ขวัญ เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษาระดับปริญญาตรีที่ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานที่ผ่านมา คือ ภาพยนตร์เรื่อง Who ปิดป่าหลอน

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Who(2020)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด