ประวัติ ภาคิน เจริญธนะจินดา | About

ภาคิน เจริญธนะจินดา

ภาคิน เจริญธนะจินดา |

ภีร์

  • วันเกิด 18 ตุลาคม 2538
  • ส่วนสูง 177 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ภาคิน เจริญธนะจินดา ชื่อเล่น ภีร์ เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่ (2015)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด