ประวัติ ภัทร โพธิ์งาม | About

ภัทร โพธิ์งาม

ภัทร โพธิ์งาม |

ไทค์

  • วันเกิด 2528
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม นิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด