ประวัติ ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา | About

ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา

ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา |

กรุ๊ป

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา หรือ กรุ๊ป จบการศึกษาจาก หอวัง สายศิลป์คำนวน และคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Tom Gay มึนรักสลับขั้ว(2013)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด