ประวัติ ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร | About

ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร

ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร |

เลิฟ

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร ชื่อเล่น เลิฟ เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย มีผลงานที่ผ่านมา คือ ซีรีส์ เพราะเราคู่กัน 2gether The Series

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด