ประวัติ ภัทรสุดา อนุมานราชธน | About

ภัทรสุดา อนุมานราชธน

ภัทรสุดา อนุมานราชธน |

บัว

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

ภัทรสุดา อนุมานราชธน หรือ บัว เป็นบุตรสาวของ ดร.สันจัย อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอซี นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด และ คุณกาญดา อนุมานราชธน จบระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Love Next Door 2(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด