ประวัติ ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม | About

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม |

แทค

  • วันเกิด 26 ธันวาคม 2527
  • ส่วนสูง 179 ซ.ม.
  • เกิดที่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/tack_pharunyoo/

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม (ชื่อเล่น แทค) เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2527 เป็นนักแสดง จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่และสายอาชีพจาก โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี เชียงใหม่ และระดับอุดมศึกษาจากนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี 2550 แทคได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะเยาวชนที่มีความรู้ จนทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในโครงการ รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน มีผลงานภาพยนตร์มาแล้วมากมาย ได้แก่ คลับซ่า ปิดตำราแสบ (2546), น้ำตาลแดง2 (2553), หอแต๋วแตกแหวกชิมิ (2554), ปล้นนะยะ 2 อั๊ยยยย่ะ (2555), หอแต๋วแตกแหกมว๊ากก (2555), ตายโหง ตายเฮี้ยน (2557), สตรีเหล็ก ตบโลกแตก (2557), ฟ. ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ (2558) และหลวงพี่แจ๊ส 4G (2559) เป็นต้น รางวัลที่ได้รับ นักแสดงสมทบชายฟีเวอร์ (Thailand FEVER Awards 2018) ปิดเนื้อเรื่องย่อเพิ่มเติม

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Bloody Buddy(2020)

Checkin Shock(2020)

หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ(2018)

หลวงพี่แจ๊ส 4G(2016)

หอแต๋วแตก แหกนะคะ(2015)

ฟ.ฮีแลร์(2015)

สตรีเหล็กตบโลกแตก(2014)

ตายโหงตายเฮี้ยน(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด