ประวัติ ฟิลลิป เบเกอร์ ฮอลล์ | About Philip Baker Hall

ฟิลลิป เบเกอร์ ฮอลล์

ฟิลลิป เบเกอร์ ฮอลล์ | Philip Baker Hall

  • วันเกิด 10 กันยายน 2474
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ โอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Playing It Cool(2015)

People Like Us(2012)

50/50(2011)

Mr. Popper’s Penguins(2011)

The Matador(2006)

In Good Company(2005)

Bruce Almighty(2003)

The Sum of All Fears(2002)

Rush Hour (1998)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด