ประวัติ ฟิลลิปป์ โฮคไมร์ | About Philipp Hochmair

ฟิลลิปป์ โฮคไมร์

ฟิลลิปป์ โฮคไมร์ | Philipp Hochmair

  • วันเกิด 16 ตุลาคม 2516
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย

ติดตาม Instagram

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

Tomcat(2016)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด