ประวัติ พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง | About

พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง |

  • วันเกิด 2519
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram

พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง เป็นผู้กำักับชาวไทย มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ กำกับศิลป์ สตรีเหล็ก 2 (2003) และ ธิดาช้าง (2004) เป็นต้น

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

กระเบนราหู(2019)

ผลงานการแต่งบทภาพยนต์ที่ผ่านมา

กระเบนราหู(2019)

ผลงานอื่นๆ

The Island Funeral(2016)

ธิดาช้าง(2004)

สตรีเหล็ก 2(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด