ประวัติ พิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์ | About

พิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์

พิเชษฐ์ ประดับชนานุรัตน์ |

เทป

  • วันเกิด 26 มกราคม 2534
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

อนึ่ง คิดถึงเป็นอย่างยิ่ง(2009)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด