ประวัติ พิจิตรา รัศมีชวลิต | About

พิจิตรา รัศมีชวลิต

พิจิตรา รัศมีชวลิต |

โอ๊ต

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

5 แพร่ง(2009)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด