ประวัติ พัศพงศ์ ตรงประสิทธิ์ | About

พัศพงศ์ ตรงประสิทธิ์

พัศพงศ์ ตรงประสิทธิ์ |

ต้า

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ผลงานการกำกับที่ผ่านมา

Timeline เพราะรัก..ไม่สิ้นสุด 2(2016)

สัญญาแห่งคิมหันต์(2014)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด