ประวัติ พัณณิน ชาญมนูญ | About

พัณณิน ชาญมนูญ

พัณณิน ชาญมนูญ |

พายอาร์

  • วันเกิด 3 มีนาคม 2541
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ติดตาม Instagram https://www.instagram.com/pineare/

พัณณิน ชาญมนูญ ชื่อเล่น พายอาร์ (Pineare) จบการศึกษาระดับประถมมัธยมจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยมีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Lovesick the series, Lovesick season 2 เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด