ประวัติ พัชรี รักษาวงศ์ | About

พัชรี รักษาวงศ์

พัชรี รักษาวงศ์ |

เอ๋

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศฟิลิปปินส์

ติดตาม Instagram –

เอ๋ พัชรี จบการศึกษาไฮสคูลที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตลอด หลังจากนั้นเอ๋ก็มาเรียนปริญญาตรีที่คณะ Internationnal College ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน เอกการสื่อสารภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอ๋เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ Kids WB และอิงลิท มินิท แก๊งค์ อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันเสริมทักษะภาษาอังกฤษ Just English อีกด้วย

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

ช้างเพื่อนแก้ว(2003)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด