ประวัติ พัชชุดาญ์ พันธพิพัฒน์ | About

พัชชุดาญ์ พันธพิพัฒน์

พัชชุดาญ์ พันธพิพัฒน์ |

เมเปิ้ล

  • วันเกิด 28 ธันวาคม 2528
  • ส่วนสูง 172 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/maples_phatchuda/

เมเปิ้ล พัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2528 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษศาสตร์ มีผลงานที่ผ่านมา อาทิ Maxim Vol.5 No.55 July 2009 เคยประกวด Sexy Leo Girl ได้อันดับที่ 3 Miss Maxim 2009

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

น้ำมันพราย(2014)

ผู้หญิง 5 บาป 2(2010)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด