ประวัติ พร้อมพล สิทธิมงคล | About

พร้อมพล สิทธิมงคล

พร้อมพล สิทธิมงคล |

แต้งค์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

พร้อมพล สิทธิมงคล (แต้งค์) จบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เอกการแสดง มหาวิทยาลัยศรันครินทรวิโรฒประสานมิตร ผลงานที่ผ่านมาได้แก่ โฆษณาไอศกรีมสเวนเซ่น, ลูกอมไดนาไมต์, เดอะพิซซ่า คอมปานี และปากกาแลนเซอร์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

แค่เพื่อนค่ะพ่อ(2006)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด