ประวัติ พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง | About

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง |

เอ็กซ์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/xppig.v.28/

พรเลิศ พิพัฒน์รุ่งเรือง ชื่อเล่น เอ็กซ์ เป็นนักแสดงชาวไทย และอีกบทบาทหนึ่งของเขาคือ เป็นข้าราชการ ตำแหน่งนาฏศิลปินชำนาญงาน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้ที่มีโอกาสได้แสดงโขนหน้าพระที่นั่งถวายพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงมาแล้ว ด้วยเพราะฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร รวมทั้งยังได้รับโอกาสให้สวมบทบาทหนุมานชุดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ หน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ) ในการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนผลงานด้านการแสดง มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “๔๐๐ นักรบ ขุนรองปลัดชู – The 400 Bravers” (2561)

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

๔๐๐ นักรบ ขุนรองปลัดชู(2018)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด