ประวัติ พรรษา บุณยะกลัมพ์ | About

พรรษา บุณยะกลัมพ์

พรรษา บุณยะกลัมพ์ |

เพชร, เพชร Sweat16

  • วันเกิด 3 สิงหาคม 2536
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/petch_sweat16/

พรรษา บุณยะกลัมพ์ ชื่อเล่น เพชร เป็นนักร้องชาวไทย เป็นหนึ่งในสมาชิกวงไอดอล SWEAT16 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนอกจากงานในวงการแล้ว เธอยังทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด