ประวัติ พชร เสวกอายุวัฒ | About

พชร เสวกอายุวัฒ

พชร เสวกอายุวัฒ |

ไวน์โอห์ม

  • วันเกิด 7 กันยายน 2535
  • ส่วนสูง 173 ซ.ม.
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

พชร เสวกอายุวัฒ ชื่อเล่น ไวน์โอห์ม ศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

รด.เขาชนผี ที่เขาชนไก่(2015)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด