ประวัติ พชร ปัญญายงค์ | About

พชร ปัญญายงค์

พชร ปัญญายงค์ |

แบงค์

  • วันเกิด
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram – https://www.instagram.com/mjbank/

เป็นพิธีกรชาวไทย จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ภาควิชาวิศวอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรเล่าข่าวเศรษฐกิจ ในรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ แทนที่ หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด